สพป.อุทัยธานี เขต ๑ รับมอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทย ชาวอุทัย ใส่ให้สนุก”

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม   ในโอกาสนี้ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทย ชาวอุทัย ใส่ให้สนุก” จากท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์     ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี