สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายเอลวิส โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง โดยในช่วงเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครูสัญจร โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด