สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,ศึกษานิเทศก์และบุคลการทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ลานสาเกต หน้าหอโหวต บึงพลาญชัย  ภายใต้คำขวัญ หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย  เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล”  โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก สพฐ. นำโดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ทั้งนี้การจัดการแข่งขันระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์