รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี นายอภินันทิชัย แกระหัน นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว/ ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ