ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้โอวาท ,ข้อคิด ครูบรรจุใหม่

วันพุธ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้โอวาท ,ข้อคิด แนวทางการปฏิบัติราชการกับผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 จากนั้น รายงานตัวกับว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดนิทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน