รับสมัครทุนของมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2566 สามาถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดังเอกสารแนบ