แจ้งเปลี่ยนศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งเปลี่ยนศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็น โรงเรียนบ้านราหุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ