สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ก่อนเบิกเงินงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่อำเภอไทยเจริญ และพื้นที่อำเภอเลิงนกทา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และ นายวีระพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ก่อนเบิกเงินงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมให้คำแนะนำการบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่อำเภอไทยเจริญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า พื้นที่อำเภอเลิงนกทา ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง โรงเรียนน้อมเกล้า โรงเรียนบ้านช่องเม็ก และ โรงเรียนบ้านกุดแห่

📰 วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)