ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ

วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรไทยตามแนว D&MBA ปีบัญชี 2565 นำโดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะ ณ โรงเรียนบ้านเขานาใน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมจิตอาสามอบวัสดุอุปกรณ์จำเป็นแก่โรงเรียนบ้านเขานาใน โดยมีนางสาวกรวรรณ ยืนนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาในและคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2