เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

  วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ และครูในสังกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ เพื่อดูแลช่วยเหลือและเยียวยาแก่เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยังช่วย นักเรียนโรงเรียนวัดโคกเลียบ ซึ่งประสบอุบัติเหตุขาหัก เนื่องจากประตูฟุตบอลที่เทศบาลตำบลคลองปางล้มทับขา ขณะนี้นักเรียนได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อรอการผ่าตัด โดยนักเรียนมีอาการขาด้านขวาหักและด้านซ้ายบาดเจ็บ