ผอ.ศป.สพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันเวที ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และคณะครู นักเรียนตัวแทนสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเวที ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70  จุดแข่งขันภาคเหนือจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 และยังได้แวะเยี่ยมเยียนให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดพักรถบนเส้นทางสู่จังหวัดน่านด้วย