สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เดินหน้าวิจัยการพัฒนาการให้บริการให้บริการที่เป็นเลิศ

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมคณะทำงานร่วมการประชุมสนทนากลุ่มการศึกษาองคต์ประกอบและการบ่งชี้การให้บริการที่เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะทำงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑