ผอ.ศป.สพฐ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จ.น่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.ศป.สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พยาบาลและนักเรียนอาสาสมัครพยาบาลน้อย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง ตามด้วยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดพักรถโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ที่ต้องรักษาตัว ณ โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลภูเพียงจังหวัดน่าน

สำหรับการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ความมั่นใจ และเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทางเขตพื้นที่ฯ เจ้าภาพ ได้ประสานให้มีการเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมจุดพักรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รถเดินทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สถานพยาบาลเพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตำรวจ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : ศป.สพฐ.