สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแจ้งการปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ณ สพป.ตรัง เขต 1