สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.15 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำโดย นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวปฏิญญาเขตสุจริตพร้อมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะแจ้งข้อราชการการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3