ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 17.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปํญญา สู่สากล” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแต่ละ Cluster ภาคเหนือ ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน