สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยระดับจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัดเข้าร่วมประชุม คณะทำงานติดตาม และประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยระดับจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี