สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการกรรมการดำเนินการสอบ O-NET และประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ศูนย์สอบ สพป.ยโสธร เขต 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการกรรมการดำเนินการสอบ O-NET และประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเตรียมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ศูนย์สอบ สพป.ยโสธร เขต 2 โดยมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2