สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงการการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบตามข้อปฏิบัติและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่กำหนดทดสอบระดับชั้น ป.6 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 มี นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายอภินันทิชัย แกระหัน นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว/ ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ