ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 16.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร