ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมินคัดเลือกสถานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 14.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมินคัดเลือกสถานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(โรงเรียนขนาดเล็ก)  ตามโครงการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565   ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร