อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ จากกิจกรรมแรลลี่ Buntham Auto Service Rally 14th Anniversary

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จาก Buntham Auto Service โดย คุณบุญธรรม คุณเยาวลักษณ์ กอนโภชน์ เป็นผู้มอบ ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม Buntham Auto Service Rally 14th Anniversary ณ ศูนย์ Buntham Auto Service และ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช พร้อมด้วย ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้นำผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ในครั้งนี้ โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ซึ่ง Buntham Auto Service ได้ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ที่ผ่านมาก็ได้จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเพื่อหาทุนช่วยสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนด้อยโอกาส ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วยเช่นกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงขอขอบคุณ Buntham Auto Service โดย คุณบุญธรรม คุณเยาวลักษณ์ กอนโภชน์ มา ณ ที่นี้