สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี รองผอ.สพปยะลา เขต 3 ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง นายก อบต.ตาเนาะแมเราะ ผู้แทน กศน.อำเภอเบตง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มเย็น สพป.ยะลา เขต 3