นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบข้าวสารและน้ำดื่ม จากมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

วันที่ ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานรับมอบข้าวสารและน้ำดื่ม จาก นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน และเป็นประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา เนื่องในเทศกาลง่วนเซียว (ตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๖) โดยได้รับมอบข้าวสารจำนวน ๑,๐๐๐ ถุง และน้ำดื่มจำนวน ๖,๐๐๐ ขวด เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ยากจน เดือดร้อน และพิการเรียนรวม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้ร่วมพิธีรับมอบประกอบด้วย นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์