สพม.ลป ลพ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน ในสังกัดวันที่ 7 ก.พ. 66