ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังครั้งที่ 1/2566

<วันอังคาร  ที่ 7  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   เวลา 09.30น. นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์   ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   / //ธีรธิดา พรหมมาแบน  สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///