ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบ (O-NET)

วันอังคาร ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับศูนย์สอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 / //ธีรธิดา พรหมมาแบน สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน