ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม โดยท่านประธานฯ ได้ขอความร่วมมือเชิญชวนสวมเสื้อTO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่ 2 โดยพร้อมเพรียงกัน ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE และการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ