สพม.สงขลา สตูล”การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน นางสารภี ศรีวังแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขลา สตูล ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์
นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์