สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบคูปองการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบคูปองการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิก-จ่าย คูปองการศึกษา(บัญชี ข.ค.) ประจำปี 2565
2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการช่วยเหลือที่สอดคล้องตามความต้องการ
การรับเงินอุดหนุนคูปองการศึกษาในครั้งนี้ มีโรงเรียนได้รับจัดสรรจำนวน 53 โรงเรียนและนักเรียนได้รับจัดสรร รวม 422 คน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0rK6GmoaRtdyAtT3HqKuCsrFjTpQsnqL1fYrzN8cCtuLaggojcQGH5fVUnpTMAxULl/?mibextid=cr9u03