ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2)

      วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอรัชฎา ธูปหอม  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตะเกรงทอง บ้านหินโค้ง บ้านคลองน้ำแดง เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2)