สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2566

วันที่  8 กมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม  หลังจากการประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ และร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมาย ณ  ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1