สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 ชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ พร้อมมอบนโยบายให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบได้อย่างถูกต้องตามมาตรการจัดสอบระดับชาติและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสนามสอบ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์สอบในการจัดสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงาน นายสุเมธ มัดธนู ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว/ ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ