ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไลย ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม “ม่วงพนาโมเดล”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาไลย ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม “ม่วงพนาโมเดล” โดยมีโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านนาไลย โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา และโรงเรียนบ้านพะเยา ถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ไม่เล็กพริกขี้หนู มีการฝึกทักษะนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน และอาหารกลางวันของนักเรียนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ