สพป.ตรัง เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 และประชุมทีมบริหาร สพป.ตรัง เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมรับชมรายการ “ พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา จาก สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้น นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ได้ประชุมทีมบริหาร เพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย เพื่อวางแผนขับเคลื่อนสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2