สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานการบริหารบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม “การดำเนินงานการบริหารบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3