กลุ่มโรงเรียนทวารวดี เร่งสร้างเสริมความรู้ ติวเข้มการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  มอบหมายให้นางสาวสุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ครูวิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ระดับกลุ่มโรงเรียนในอำเภอหนองขาหย่าง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง

Follow me
Latest posts by พงศกร เณรจ่าพี (see all)