สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเชิญเครื่องสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่เจ้าคณะตำบลแม่สอยและกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมพิธีเชิญเครื่องสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่เจ้าคณะตำบลแม่สอยและกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สอย โดยมีพลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำเครือข่ายอารยธรรมลุ่มน้ำลี้ โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมพระราชทาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”ให้กับนักเรียนและประชาชน ตามฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ลูกระเบิดจุลินทรีย์ ฐานที่ 2 ยิงก๋งปลูกป่า ฐานที่ 3 ดนตรีพื้นเมือง ฐานที่ 4 ตุงล้านนา และฐานที่ 5 ดิน น้ำ ป่า มิติของกาลเวลา ณ วัดหนองคัน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่