สพม.สงขลา สตูล “รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ O-NET สพม.สงขลา สตูล นำโดย นางสาวเนตรทราย คงอายุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.สงขลา สตูล ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับข้อสอบและกระดาษคำตอบ สำหรับดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สงขลา สตูล จำนวน 51 โรงเรียน 28 สนามสอบ

ภาพ : ปชส.สพม.สงขลา สตูล

ข่าว : นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์