สพม.สงขลา สตูล”ค่ายวงขับร้องประสานเสียง THE SPO CHORUS”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และคณะ ร่วมเปิดค่ายวงขับร้องประสานเสียง THE SPO CHORUS ดำเนินการโดยมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อยกระดับการศึกษาทางด้านดนตรี ปลูกฝังให้เยาวชนจังหวัดสงขลาได้รับการกระตุ้น สนใจการแสดงดนตรี โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ จำนวน 54 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ภาพ/ข่าว : นางสุพิศ สงอุ่น นักวิชาการศึกษา