สพป.ราชบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาผ่าน Zoom Meeting

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ นางสุภาวดี บุตรดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

ratchaburi 2