สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

🕛 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และได้มีข้อราชการ แนวปฏิบัติ อีกทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้ชี้แจงในรายละเอียด ต่อไป

ด้วย คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้มีประกาศ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพืนที่การศึกษา (สพท.) ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกติกาที่กำหนด

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/S63Z7yzxqzZFHeRn9
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)