สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ณ สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนวัดบุนนาค และโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการทดลองใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ของโรงเรียนวัดบุนนาค และโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒