สพป.เลย เขต 3 ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศาอยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ,นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3