สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแนวทางการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1