สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์ทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 4