สพป.ตรัง เขต 2 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง