ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมรับฟังการสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรของ สพท. ทราบแนวทางการติดตามประเมินผลและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม สพฐ. 1 (อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 รับชม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0f6raRbAW4UJcGXG3VKWoXEz8veWB9urmsw8CXrFXu3ysarjJkZEMCVjr1EkWBEAsl/?mibextid=cr9u03