ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านแก่นักเรียนยากจน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมกับนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางลงพื้นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ตาม โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙๐ พรรษา”พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีผู้บริหาร คณะครู รร.ชุมชนบ้านโคกหม้อ  นายก อบต.โคกหม้อ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ