ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กับหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย อำเภอบำเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ คณะสงฆ์อำเภอบำเหน็จณรงค์ สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบำเหน็จณรงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการโรงเรียน ร่วมในพิธีลงนามขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาว เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน ของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โรงเรียนหัวสระวิทยา และ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)